دیده بانی l دانش و پژوهش

درباره ما

گروه دیدبان دانش و پژوهش با توجه به دغدغه ارج دانش و معرفت و نیز گسترش نفوذ آن در عرصه سیاست‌گذاری و جامعه، با اشراف به وضع موجود با هدف رصد میدان دانش و رفع کاستی‌ها برای افزایش شفافیت، ایجاد امکان سیاست‌گذاری کارآمد و جلوگیری از اتلاف منابع رسالت خود می‌داند:

۱٫پایش مداوم خروجی نظام دانش و نفوذ آن بر سیاست‌گذاری و جامعه؛
۲٫افزایش نفوذ و تاثیر دانش و نهادهای مرتبط با آن بر راهبردهای دولت و بخش خصوصی؛
۳٫ایجاد شفافیت در نظام دانش و پژوهش برای پیشرفت مستمر و خلق نظام پاداش و تنبیه؛
۴٫تهیه نظام پشتیبان برای تخصیص هدفمند و بهینه منابع موجود؛

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت .