دیده بانی l دانش و پژوهش

دسته‌بندی -انتشارات

مروری بر پروژۀ ارزیابی تأثیر پژوهش علوم انسانی و هنر در دانشگاه کمبریج

پژوهش علوم انسانی وکاربردی سازی علوم انسانی پروژۀ ارزیابی پژوهش علوم انسانی و هنر می­تواند به مدلی مناسب برای نشان دادن تأثیر اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی علوم انسانی در ایران مبّدل گردد. نویسنده: صالح صالح نژاد مدت...

علوم اجتماعی و اقتصاد : آثار اقتصادی علوم اجتماعی در LSE

علوم اجتماعی و اقتصاد ؛  سنجش اثر  طرح  اثر علوم اجتماعی در مدرسة اقتصاد و علوم سیاسی لندن و اثر پژوهش‌های دانشگاهی در سیاست‌گذاری‌های بریتانیا نویسنده: تمنا منصوری تخمین زمان مطالعه : ۸ دقیقه  رابطۀ علم، به معنای پژوهش...

افق ۲۰۲۰ و یکپارچه سازی علوم انسانی و اجتماعی با علوم طبیعی و فنی

افق ۲۰۲۰  و ضرورتی مورد توجه _ بخش دوم : دیگر وقت آن فرارسیده است که تحقیقات اجتماعی و پژوهش­‌های فنی برای تحقق اهداف بازار و جامعه دست به دست هم دهند. نویسنده: تمنا منصوری تخمین زمان مطالعه : ۹ دقیقه در بخش گذشته به...

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت .